fina-sherosokhan-animat.gif

Samander Ajnabi Hai
damanderajnabiha-inguration.jpg

naseem-syed.jpg
Naseem Syed
rasoolahmad.jpg
Rasool Ahmad Kaleemi reading paper
abida-karamat.jpg
Karamat Ghauri, Ikram Brelvi, Rasool Ahmad Kaleemi & Abida Karamat (reading poetry)
guests.jpg
LtoR Shakila Rafeeq,Ifteqar Haider, Sultan Jamil Nasim, Karamat Ghauri, Ikram Barelvi & R. A Kaeemil
audience-1.jpg
Audience
audience-2.jpg
Audience2
audience-3.jpg
Audience
Saba, Naseem Sd, D.siddiqui, Nasreen, Abida Karamt
group-2a.jpg
Group

homepage.jpg