fina-sherosokhan-animat.gif

1857 Aur Urdu Shairi page 24
ghadar_aur_urdu_shairi24.jpg

 

 

homepage.jpg