fina-sherosokhan-animat.gif

1857 Aur Urdu Shairi page 20
ghadar_aur_urdu_shairi20.jpg

 

 

homepage.jpg