fina-sherosokhan-animat.gif

Ghalibe Khasta ke Baghair
ghalibekhasta-keybaghair.gif
ghalib-e-khasta_ke_bagha-600.jpg
L-R Asad Raza, Pro. Khalid Mehmood, Jogender Pal, Pro. Shamim Hanafi, Manzoor Osmani & Anjum Osmani
homepage.jpg