fina-sherosokhan-animat.gif

Tahira Rabab's Book Launched
report-tahira-rabab.gif
report-tahira-rabab-2.gif

anand-aur-tahirarabab.jpg
Dr. Satiyapal Anand & Tahira Rabab
tahira-rabab.jpg
Tahira Rabab
baqarzaidi-tahirarabab-sadafmirza.jpg
Baqar Zaidi, Tahira Rabab & Sadaf Mirza
dina-sadaf-satiyapalanand.jpg
Dina, Sadaf Mirza & Dr. Satiyapal Anand
ghazal-singer2a.jpg
Ghazal Singer

ghazalsinger-gulamshabbir.jpg
Gulam Shabbir Ghazal Singer

anjumbalochistani-dranand-irshadhashmi.jpg
Anjum Balochistani, Dr. Anand & Irshad Hashmi
irshadhashmi-a.jpg
Irshad Hashmi
mehmaan-a.jpg
Mehmanaan
sadafmirza-satilapalanand-irshadhashmi-tahirarabab-anjumbalochistani.jpg
Sadaf Mirza, Satiyapal Anand, Irshad Hashmi, Tahira Rabab,& Anjum Balochistani
irshadhashmi-2.jpg

homepage.jpg