fina-sherosokhan-animat.gif

1857 Aur Urdu Shairi page 31
ghadar_aur_urdu_shairi31.jpg

 

 

Page 30

homepage.jpg