fina-sherosokhan-animat.gif

1857 Aur Urdu Shairi page 30
ghadar_aur_urdu_shairi30.jpg

 

 

homepage.jpg