fina-sherosokhan-animat.gif

1857 Aur Urdu Shairi page 18

ghadar_aur_urdu_shairi18.jpg

 

 

Page 17

homepage.jpg