fina-sherosokhan-animat.gif

1857 Aur Urdu Shairi page 14

ghadar_aur_urdu_shairi14.jpg

 

 

homepage.jpg