fina-sherosokhan-animat.gif

1857 Aur Urdu Shairi page 9
ghadar_aur_urdu_shairi9.jpg

 

 

homepage.jpg