fina-sherosokhan-animat.gif

1857 Aur Urdu Shairi page 3
ghadar_aur_urdu_shairi3.jpg

 

 

homepage.jpg